Phiếu Yêu Cầu Nghiệm Thu Hoàn Thành Công Trình, Phần Mềm Nghiệm Thu

Nghiệm thu hoàn thành công trình

Nghiệm thu hoàn thành công trình

Nghiệm thu hoàn thành công trìnhNghiệm thu hoàn thành công trìnhNghiệm thu hoàn thành công trình

*

1.1. NGHIỆM THU NỘI BỘ

A. CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHIỆM THU

– Đối tượng thi công đã hoàn thành.

Bạn đang xem: Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành công trình

– Tất cả các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được kiểm tra/ nghiệm thu theo quy định;

– Các kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị công nghệ;

– Các văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà Nước có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định;

– Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng (Bản vẽ hoàn công Nhật ký thi công và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp) có liên quan đến đối tượng nghiệm thu do nhà thầu lập và cung cấp cho chủ đầu tư cùng với phiếu yêu cầu nghiệm thu; Danh mục các hồ sơ tài liệu hoàn thành đã thống nhất giữa Nhà thầu, TVGS, Tư vấn QLDA (nếu có) và chủ đầu tư;

– Đủ hồ sơ pháp lý của đối tượng nghiệm thu do chủ đầu tư lập theo danh mục hồ sơ pháp lý;

– Bảng kê những thay đổi so với thiết kế đã được duyệt, lập theo mẫu;

– Bảng kê các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu, lập theo mẫu;

– Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây lắp;

– Đối với trường hợp nghiệm thu để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, nhưng công trình chưa thi công hoàn thành thì phải có quyết định yêu cầu nghiệm thu bằng văn bản của chủ đầu tư kèm theo bảng kê các việc chưa hoàn thành, lập theo mẫu.

B. THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU

– Nhà thầu thi công

C. TRÌNH TỰ NGHIỆM THU

– Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

– Kiểm tra các tài liệu liên quan;

– Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên; môn có liên quan;

– Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu: Cho viết phiếu yêu cầu nghiệm thu;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại…

 

1.2. PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

A. CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT

– Biên bản nghiệm thu nội bộ;

– Tư vấn giám sát

– Các tài liệu liên quan.

B. NGƯỜI KÝ PHIẾU YÊU CẦU

– Nhà thầu thi công;

– Tư vấn giám sát

– Ban quản lý xây dựng (nếu cần/có).

Xem thêm: xe cẩu tiếng anh là gì

 

1.3. NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

A. CÁC TÀI LIỆU VÀ ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT TRƯỚC KHI NGHIỆM THU

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

– Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu;

– Các tài liệu như đã nêu ở nghiệm thu nội bộ, có danh mục kèm theo.

B. THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU

– Chủ đầu tư;

– Tư vấn giám sát;

– Nhà thầu thi công;

– Cơ quan quản lý nhà nước (nếu cần/có).

Xem thêm: Mua Chó Cảnh Nhật Giá Rẻ – Mua Bán Giống Chó Nhật Thuần Chủng, Lai, Giá Rẻ

C. QUY TRÌNH NGHIỆM THU

– Kiểm tra tại chỗ đối tượng được nghiệm thu;

– Kiểm tra các tài liệu liên quan;

– Đối chiếu kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn thiết kế, quy phạm kỹ thuật chuyên môn có liên quan;

– Đánh giá chất lượng và đưa ra kết luận:

+ Đồng ý nghiệm thu: Hoàn thành đưa vào sử dụng;

+ Không đồng ý nghiệm thu: Yêu cầu sửa, thi công lại, khắc phục trong thời hạn, ngày nghiệm thu lại…

Thời hạn nghiệm thu: Theo quy định tại mục 5, điều 20 Thông tư số 10/2013/TT-BXD các đơn vị có trách nhiệm phải tổ chức nghiệm thu trong vòng 24h kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng, hoặc thông báo bằng văn bản lý do từ chối nghiệm thu cho nhà thầu.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN MỚI NHẤT TẠI: https://genshinimpactmobile.com

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

logo win79