Nghĩa Của Từ Assessment Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bạn đang xem: Assessment là gì assessment assessment /ə”sesmənt/ danh từ sự định giá (một vật) để đánh thuế; sự đánh giá; sự ước định...

pff là gì

Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của PFF? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định nghĩa chính của PFF. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của mình...

Savvy Là Gì – Nghĩa Của Từ Savvy Trong Tiếng Việt

Lotus Software founder and early Internet activist Mitch Kapor commrealchampionshipwrestling.comted in a Time magazine article in 1993 that “the true sign that popular interest has reached critical mass came this summer whrealchampionshipwrestling.com the New Yorker printed a cartoon showing two computer-savvy canines”. Bạn đang xem: Savvy là gì Nhà...

Fantast I Feel Fantastic Là Gì, Fantastic Trong Tiếng Tiếng Việt

JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding. Bạn đang xem: I feel fantastic là gì Tất cả các thớt bàn về Erratas đều bị xóa, các bức ảnh đều bị cen, từ 4chan tới youtube, giờ thì đỡ rồi :sexy:Có thể...

Askwomen, Definition You’Re Not My Type

Stacey Laura Lloyd is an author with a passion for helping others find happiness and success in their dating lives as well as in their relationships. Bạn đang xem: Be not my type When you’re in the dating world, it’s not uncommon to be drawn to a certain “type”...

” Glue Stick Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bạn đang xem: Glue stick là gì sticks stick /stick/ danh từ cái gậy que củi cán (ô, gươm, chổi…) thỏi (kẹo, xi, xà phong...