Lợi nhuận gộp là gì? Cách tính biên độ lợi nhuận gộp?

Lợi nhuận gộp được coi là một trong những chỉ số kinh doanh quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này cũng như cách tính toán biên độ lợi nhuận gộp. Vì vậy, trong bài viết này, cùng GENSHINIMPACTMOBILE.COM tìm hiểu về lợi nhuận gộp là gì và cách tính biên độ lợi nhuận gộp để có thể đưa ra những quyết định kinh doanh thông minh và hiệu quả hơn.

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp (gross profit) là số tiền thu được từ doanh thu bán hàng trừ đi chi phí để sản xuất hoặc mua hàng. Nó thường được tính trên mỗi đơn vị sản phẩm hoặc lô hàng. Đây là mức lợi nhuận trước khi trừ các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí thuế. Lợi nhuận gộp là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp và đưa ra các quyết định về giá cả và chiến lược bán hàng.

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn

Trong đó:

Lợi nhuận ròng được tính bằng cách trừ giá vốn khỏi doanh thu thuần. Doanh thu thuần là doanh thu bán hàng trừ đi các khoản giảm trừ như thuế, chiết khấu, giảm giá và hàng trả lại. Giá vốn là tổng chi phí để sản xuất một sản phẩm, bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Quá trình hình thành giá vốn của sản phẩm được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất và bán hàng.

Mỗi giai đoạn trong quy trình sản xuất đều có sự tác động đến giá vốn hàng bán, bao gồm các chi phí lao động sống và lao động vật hóa. Các chi phí này bao gồm:

  • Giá trị mua nguyên liệu, bao gồm phí vận chuyển, chi phí nhân công, hao hụt, và các chi phí khác.
  • Chi phí vận chuyển chế phẩm, bao gồm phí nhập kho và chi phí sản xuất tại các công đoạn tiếp theo của chế phẩm.
  • Giá thành phẩm, bao gồm tất cả các chi phí từ các kho giữ sản phẩm đầu kỳ và sản xuất trong kỳ.

Cách tính biên độ lợi nhuận gộp và ý nghĩa của nó

Công thức tính hệ số biên lợi nhuận gộp, cũng được gọi là tỷ lệ lãi gộp hoặc hệ số tổng lợi nhuận (gross margin / gross profit rate), được tính bằng cách chia số tiền lãi gộp cho doanh thu. Công thức chính xác là:

Hệ số biên lợi nhuận gộp(%) = Lợi nhuận gộp / Doanh thu thuần.

Chỉ số hệ số biên lợi nhuận gộp, còn được gọi là tỷ lệ lãi gộp hoặc tỷ suất lợi nhuận gộp, được tính bằng tổng lợi nhuận gộp chia cho doanh thu thuần.

Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

So sánh hệ số biên lợi nhuận gộp giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành có thể giúp xác định doanh nghiệp nào có lợi nhuận cao hơn và quản lý chi phí hiệu quả hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó.

Mặc dù lợi nhuận là một yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng sinh lợi của doanh nghiệp, nhưng chỉ số này không phải lúc nào cũng cho ta một cái nhìn đúng đắn về doanh nghiệp.

Trong khi đó, hệ số biên lợi nhuận gộp lại cung cấp thông tin cụ thể hơn về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Kết luận

Để đạt được mức lợi nhuận gộp tốt, doanh nghiệp cần phải cân đối giữa chi phí và giá thành sản phẩm để thu hút khách hàng tiêu dùng và cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, việc quản lý và tính toán lợi nhuận gộp đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì thị trường của doanh nghiệp.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *