Danh mục: GAME MOBILE

Toàn bộ vị trí của 10 cây Fravashi trong Genshin Impact

Hồ Amrita là một trong những tính năng mới nổi bật nhất trong phiên bản 3.6 của Genshin Impact. Nếu bạn muốn nâng cấp cho hệ thống này, bạn có thể khám phá khu vực mới tại Sumeru để tìm Tịnh Quang Vũ hoặc tìm kiếm 10 cây Fravashi...