Chi tiết thiên phú và cung mệnh

Shenhe
Tên: Shenhe
Tên khác: Thân Hạc / 申鹤
Danh hiệu: Thiên Thể Cô Độc
Độ hiếm: 5 sao
Vũ khí: Thương
Vision: Băng
Thuộc: Cảng Liyue
Quốc gia: Liyue
Sinh nhật: Ngày 10 tháng 3
Cung mệnh: Cung Ưu Sầu
Đệ tử tiên gia, khí chất thoát tục, ẩn cư tại núi rừng Liyue, tính cách lãnh đạm như tiên nhân.

Nguyên liệu đột phá

Để đột phá Shenhe lên cấp độ 90, các bạn cần có 420.000 Mora, 46 Vảy Giả Tộc Rồng, 168 Thanh Tâm, 1 Mảnh Ngọc Băng Vụn, 9 Mảnh Ngọc Băng Vỡ, 9 Miếng Ngọc Băng, 6 Ngọc Băng, 18 Mật Hoa Lừa Dối, 30 Mật Hoa Lấp Lánh và 36 Mật Hoa Nguyên Tố.

Lần Cấp yêu cầu Mora Nguyên liệu #1 Nguyên liệu #2 Nguyên liệu #3 Nguyên liệu #4
1 20 20.000 1 Mảnh Ngọc Băng Vụn 3 Thanh Tâm 3 Mật Hoa Lừa Dối
2 40 40.000 3 Mảnh Ngọc Băng Vỡ 2 Vảy Giả Tộc Rồng 10 Thanh Tâm 15 Mật Hoa Lừa Dối
3 50 60.000 6 Mảnh Ngọc Băng Vỡ 4 Vảy Giả Tộc Rồng 20 Thanh Tâm 12 Mật Hoa Lấp Lánh
4 60 80.000 3 Miếng Ngọc Băng 8 Vảy Giả Tộc Rồng 30 Thanh Tâm 18 Mật Hoa Lấp Lánh
5 70 100.000 6 Miếng Ngọc Băng 12 Vảy Giả Tộc Rồng 45 Thanh Tâm 12 Mật Hoa Nguyên Tố
6 80 120.000 6 Ngọc Băng 20 Vảy Giả Tộc Rồng 60 Thanh Tâm 24 Mật Hoa Nguyên Tố

Thiên phú

Đạp Thần Nhiếp Đấu

Tấn công thường: Thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp.

Trọng kích: Tiêu hao thể lực nhất định, xông về phía trước, gây sát thương cho địch trên đường đi.

Tấn công khi đáp: Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Đạp Thần Nhiếp Đấu

Triệu Tướng Dịch Chú

Ngưng tụ sương lộ, đẩy lui tà ma.

Thêm hiệu quả Băng Linh cho tất cả nhân vật trong đội gần đó, đồng thời gây Sát Thương Nguyên Tố Băng khác nhau dựa theo cơ chế nhấn, nhấn giữ.

Nhấn: Đột kích về phía trước cùng Lục Linh, gây Sát Thương Nguyên Tố Băng cho kẻ địch trên đường.

Nhấn giữ: Hiệu lệnh Lục Linh, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.

Băng Linh: Khi sát thương tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp, kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ gây Sát Thương Nguyên Tố Băng cho kẻ địch, sẽ tăng sát thương dựa vào sức tấn công hiện tại của Shenhe.

Hiệu quả Băng Linh sẽ biến mất khi hết thời gian duy trì hoặc đạt số lần kích hoạt nhất định. Băng Linh khi nhấn giữ sẽ có thời gian duy trì và số lần hiệu lực nhiều hơn so với nhấn.

Khi trong 1 lần Sát Thương Nguyên Tố Băng trúng cùng lúc nhiều kẻ địch, sẽ căn cứ vào số lượng kẻ địch trúng đòn để tiêu hao số lần hiệu lực. Số lần hiệu lực Băng Linh của mỗi nhân vật trong đội sẽ tính độc lập với nhau.

“Linh uy phi hư, dịch hữu bách công. Thần nữ có lệnh, mau chóng có mặt. Nhiếp!”

Triệu Tướng Dịch Chú

Thần Nữ Khiển Linh Quyết

Giải phóng sức mạnh Lục Linh, hiệu lệnh rong ruổi thế gian, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Băng.

Lục Linh sẽ ngưng kết thành vùng hiệu ứng, giảm Kháng Vật Lý và Kháng Nguyên Tố Băng của kẻ địch bên trong, đồng thời gây Sát Thương Nguyên Tố Băng liên tục cho kẻ địch trong vùng ảnh hưởng.

“Tiên đạo pháp môn không phải hư ảo, chỉ khi nhìn thấu thiên địa vạn hóa, hiểu rõ nhân quả hồng trần thì mới có thể lĩnh ngộ được bổn chân.”

Thần Nữ Khiển Linh Quyết

Nguyên liệu nâng cấp thiên phú

Để nâng cấp một thiên phú của Shenhe lên tối đa (cấp 10), các bạn sẽ tốn: 1.652.500 Mora, 6 Mật Hoa Lừa Dối, 22 Mật Hoa Lấp Lánh, 31 Mật Hoa Nguyên Tố, 3 Bài Giảng Của Phồn Vinh, 21 Hướng Dẫn Của Phồn Vinh, 38 Triết Học Của Phồn Vinh, 6 Bướm Hỏa Ngục và 1 Vương Miện Tri Thức.

Level 2 3 Bài Giảng Của Phồn Vinh 6 Mật Hoa Lừa Dối 12.500 Mora
Level 3 2 Hướng Dẫn Của Phồn Vinh 3 Mật Hoa Lấp Lánh 17.500 Mora
Level 4 4 Hướng Dẫn Của Phồn Vinh 4 Mật Hoa Lấp Lánh 25.000 Mora
Level 5 6 Hướng Dẫn Của Phồn Vinh 6 Mật Hoa Lấp Lánh 30.000 Mora
Level 6 9 Hướng Dẫn Của Phồn Vinh 9 Mật Hoa Lấp Lánh 37.500 Mora
Level 7 4 Triết Học Của Phồn Vinh 4 Mật Hoa Nguyên Tố 1 Bướm Hỏa Ngục 120.000 Mora
Level 8 6 Triết Học Của Phồn Vinh 6 Mật Hoa Nguyên Tố 1 Bướm Hỏa Ngục 260.000 Mora
Level 9 12 Triết Học Của Phồn Vinh 9 Mật Hoa Nguyên Tố 2 Bướm Hỏa Ngục 450.000 Mora
Level 10 16 Triết Học Của Phồn Vinh 12 Mật Hoa Nguyên Tố 2 Bướm Hỏa Ngục 1 Vương Miện Tri Thức 700.000 Mora

Lai Phục Tri Thời

Khi làm nhiệm vụ Phái Đi Thám Hiểm có thời gian là 20 giờ ở Liyue, phần thưởng nhận được tăng 25%.

Đại Động Di La Tôn Pháp

Nhân vật trong trận hiện tại đang trong vùng hiệu ứng của Thần Nữ Khiển Linh Quyết, sẽ tăng 15% BUFF Sát Thương Nguyên Tố Băng.

Phược Linh Thông Chân Pháp Ấn

Shenhe sau khi thi triển Triệu Tướng Dịch Chú, tất cả nhân vật trong đội gần đó sẽ nhận hiệu ứng sau:

Nhấn: Sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố và Kỹ Năng Nộ tăng 15%, duy trì 10 giây.

Nhấn giữ: Sát thương tấn công thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 15%, duy trì 15 giây.

Cung mệnh

Tâm Trai

Số lần sử dụng của Triệu Tướng Dịch Chú tăng thêm 1.

Định Mông

Thời gian duy trì của Thần Nữ Khiển Linh Quyết kéo dài thêm 6 giây. Nhân vật trong trận hiện tại đang trong vùng ảnh hưởng sẽ tăng 15% sát thương bạo kích của Sát Thương Nguyên Tố Băng.

Tiềm Hư

Cấp kỹ năng Triệu Tướng Dịch Chú +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Quan Sát

Nhân vật trong trạng thái Băng Linh của Shenhe, khi kích hoạt tăng sát thương từ Băng Linh sẽ khiến Shenhe nhận 1 tầng “Sương Tiêu Quyết”.

Shenhe khi thi triển Triệu Tướng Dịch Chú sẽ xóa bỏ tất cả “Sương Tiêu Quyết”, đồng thời căn cứ vào số tầng xóa bỏ, mỗi tầng tăng 5% sát thương cho Triệu Tướng Dịch Chú lần này.

Hiệu quả này tối đa cộng dồn 50 lần, duy trì 60 giây.

Hóa Thần

Cấp kỹ năng Thần Nữ Khiển Linh Quyết +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Vong Huyền

Khi nhân vật kích hoạt hiệu quả Băng Linh bằng sát thương tấn công thường và sát thương trọng kích, sẽ không còn giảm số lần kích hoạt Băng Linh nữa.

Câu chuyện

Miêu tả nhân vật

Shenhe vốn mang dòng máu chi thứ của gia tộc trừ ma, nhưng sau nhiều cơ duyên trùng hợp, lại vô tình trở thành đệ tử của tiên gia.

Trên danh nghĩa, Shenhe theo sư phụ là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, nhưng với căn cốt và ngộ tính tuyệt diệu của mình, cô ấy đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của những bậc tiên nhân khác.

Sau đó, Shenhe học hỏi thêm từ nhiều tiên nhân, cuối cùng tu luyện được thuật pháp tiên gia dưới thân phận con người.

Shenhe khí chất thoát tục, động tác thanh thoát như có tiên khí bao quanh, được mang danh tiên nữ thế gian cũng không quá lời.

Tuy nhiên, cũng chính do cô ấy quanh năm tu luyện nơi núi rừng, ngoài những tiên nhân ra, thì xung quanh cũng chỉ có tiên cầm linh thú.

Dần dà, tính cách của Shenhe ngày càng trở nên lãnh đạm xa cách.

Câu chuyện nhân vật 1

Mở sau khi cấp yêu thích đạt cấp 2.

Trong nhóm những người sùng bái tiên gia ở Liyue, đôi khi cũng lưu truyền một vài sự tích nói về cuộc gặp gỡ với tiên nhân.

Thông thường đều là ai đó rơi vào hiểm cảnh ở đâu đó, rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc…

…Một vị tiên nhân tóc trắng thoát tục hiện ra cứu giúp…

Những đoạn sau đó không khác gì với giai thoại nhân duyên trong ngàn vạn quyển văn học đường phố, đa phần đều là những khuôn khổ xưa cũ khiến người nghe mê mẩn say đắm.

Nhưng nếu như để vị tiên nhân tóc trắng đó đích thân kể chuyện thì có lẽ mọi thứ sẽ rất khác:

“Trên núi thường xuyên xuất hiện những tên phiền phức, đầu trộm đuôi cướp, thôi thì cứ dùng pháp thuật tống cổ chúng ra ngoài, bảo vệ sự thanh tịnh cho sư phụ.

Nếu như lỡ tay đả thương chúng hay sao đó… cũng là do bọn chúng tự mình chuốc lấy thôi, cũng chẳng còn cách nào khác.”

Câu chuyện nhân vật 2

Mở sau khi cấp yêu thích đạt cấp 3.

Trong tất cả những nhân vật trông giống thế ngoại tiên nhân, thì Shenhe chính là người thoát tục nhất.

Tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại luôn ẩn cư trong núi, nên Shenhe thiếu thốn kinh nghiệm và kiến thức cơ bản, khó lòng duy trì mối quan hệ bình thường giữa người với người.

Đối với người thường mà nói, một sự việc thường sẽ có nhiều cách để giải quyết. Nhưng trong mắt của Shenhe thì hầu như chỉ thấy được cách đơn giản trực tiếp nhất.

Ví dụ khi có mâu thuẫn ý kiến với người khác, Shenhe sẽ không nghĩ ra được hai chữ “thương lượng”, ngược lại cô rất quen thuộc với cách “uy hiếp”, vừa đơn giản vừa hiệu quả, đúng là một cách hay mà.

Shenhe từng tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ các vấn đề có hơi “thoát tục” quá mức:

Tại sao đi ăn phải trả tiền?

Đe dọa người dân và đe dọa thổ phỉ có khác biệt gì nhau?

Cô ấy còn tin tưởng từ tận đáy lòng rằng sư phụ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân của mình là một tiên nhân giỏi dùng từ ngữ và rất có tài ăn nói.

Cho nên, từ góc độ này để nhận xét thì Shenhe rất ngây thơ đơn thuần.

Cô như một đứa trẻ, chỉ dựa vào suy nghĩ và logic ngốc nghếch mà mộc mạc để hành tẩu trên thế gian.

Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân từng nói:

“Tiểu nữ Shenhe không chỉ có cốt cách hơn người, đến cả tính cách cũng rất khác biệt.”

“Không màng thế sự, không hiểu đạo lý, không phân phải trái, không biết cao thấp.”

“Lưu Vân Tá Phong nhận Shenhe làm đồ đệ, chưa hẳn là chuyện dễ dàng.”

Câu chuyện nhân vật 3

Mở sau khi cấp yêu thích đạt cấp 4.

Trong dân gian Liyue lưu truyền rất nhiều câu chuyện về tiên duyên, đa số kể về những kẻ vô danh tiểu tốt được tiên nhân để mắt, thu làm đệ tử, từ đó một bước lên mây.

Nhưng câu chuyện về Shenhe gia nhập tiên môn lại hoàn toàn khác hẳn. Nếu mang ra so sánh, thì thậm chí còn có phần cay đắng.

Khi Shenhe lên năm, mẹ cô qua đời vì bệnh tật, cha cô vì yêu vợ tha thiết nên không chấp nhận được nỗi mất mát này.

Dần dà, vì quá nhớ nhung mà sinh oán hận, vì oán hận mà sinh tâm ma, rồi phát điên mà ra ngoài hành tẩu.

Ông ấy một đi là cả năm trời, ngày không dừng, đêm không nghỉ, một mực đi tìm pháp thuật hồi sinh cho vợ mình.

Và năm đó khi Shenhe vẫn còn là một đứa trẻ, cuối cùng cha cô cũng đã vui vẻ quay trở về.

Hơn nữa còn mang về một loại thuật pháp thần bí mang tên “lấy mạng đổi mạng”…

Dâng hiến tế phẩm để triệu hồi tiên linh, lấy cơ thể người sống để đổi mạng với người đã khuất.

Lúc đó, Shenhe không hề cảm nhận được tai họa sắp sửa đến với mình, cô ấy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bình thường, vui mừng chào đón người cha đã lâu không trở về.

Cha cô nói đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn ở hang động phía sau núi, sẽ đưa cô đi xem ngay, điều này làm Shenhe cảm thấy rất vui…

Và từng cảnh tượng sau đó thật sự đã khiến cho Shenhe đến nay vẫn khó lòng quên được…

“Tiên linh” đen đúa hung hăng được cha cô triệu hồi vào hang động, đôi mắt đỏ như máu của nó như muốn ăn tươi nuốt sống Shenhe.

Shenhe rất kinh hãi, không biết nó từ đâu ra, cũng không biết nó muốn lấy đi thứ gì.

Hiểm nguy khiến con người trở nên chậm chạp, Shenhe nhỏ bé dần dần cũng chỉ nghĩ được một chuyện mà thôi.

Ma vật muốn nuốt chửng cô, nhưng cô không muốn chết, cô muốn được sống tiếp.

Shenhe nắm chặt lấy di vật của mẹ mình – một con dao găm đuổi tà, vừa run rẩy vừa kiên định bước về phía “tiên linh” màu đen đó…

Vài ngày sau đó, tiên nhân lần theo hơi thở của tàn dư tà ma, vào hang dò xét, mới phát hiện ra một bé gái đã kiệt sức, bị bỏ đói nhiều ngày, đang nằm thoi thóp trong hang.

Tiên nhân xót thương cho vận mệnh oái ăm của cô bé, cũng nhìn ra được bé gái ấy đã dựa vào sức của chính mình để đẩy lui một thứ gì đó rất đáng sợ. Niệm tình thiên chất hơn người, tiên nhân đã đưa bé gái về phủ để tịnh dưỡng, chăm sóc dạy dỗ.

Và vì thế, mới có Shenhe của ngày hôm nay.

Câu chuyện nhân vật 4

Mở sau khi cấp yêu thích đạt cấp 5.

Hơn mười năm ẩn cư tu luyện trong núi, một trái tim cho dù có lạnh lùng thế nào đi nữa rồi cũng sẽ có lúc lay động.

Shenhe cũng như thế, vào một đêm ngẫu hứng, cô ấy đã âm thầm xuống núi, quay lại cố hương xưa kia.

Cô không rõ bản thân mình có còn nhung nhớ gia đình và người thân hay không nữa, mà chỉ đi theo một thứ xúc cảm mông lung.

Cô chỉ muốn quay lại ngôi nhà mà ngày xưa mình đã từng sống, xem thử người cha chấp mê bất ngộ năm nào giờ đây sống ra sao.

Thế nhưng, khi cô ấy quay về chốn xưa, qua lời kể của chòm xóm, mới biết được rằng cha cô đã qua đời nhiều năm trước.

Đến cả ngôi nhà năm xưa cũng đã mà bị tháo dỡ vì cầm cố, tất cả vết tích của ký ức đều tan biến trong mưa gió phảng phất.

Shenhe hoàn toàn không để tâm đến những người xung quanh, không màng trả lời các nghi vấn của xóm giềng.

Cô ấy chỉ trầm tư đứng đó, lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trong tim mình.

Oán hận? Than trách? Buông bỏ?

Chỉ trong thoáng chốc ấy, tất thảy mọi thứ đều hiển hiện, nhưng cũng chẳng thể lưu lại bất cứ điều gì, tâm hồn hệt như một cái giếng tĩnh lặng.

Thậm chí còn là cái giếng khô cằn, không còn gì dẫu là một gợn nước lăn tăn.

Cô ấy đứng đó hồi lâu, cuối cùng cũng rời đi dưới ánh mắt soi mói của mọi người.

Từng bước từng bước thật chậm, cũng không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Câu chuyện nhân vật 5

Mở sau khi cấp yêu thích đạt cấp 6.

Tương tự như chiêm tinh, Liyue cũng có cách bói toán để tiên tri số mệnh.

Trong đó, có hai loại “mệnh cách” khiến người ta hết sức né tránh.

Một là mệnh cô thần, định sẵn gia đình bạn bè ly tán, cả đời cô độc.

Hai là mệnh kiếp sát, định sẵn tai kiếp liên miên, cả đời chật vật.

Sau khi tiên gia thu nhận Shenhe, Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân đã đứng ra bói toán cho cô gái bé nhỏ ấy.

Quẻ bói cho thấy, mệnh cách của Shenhe vừa phạm cô thần, lại xung kiếp sát, sát tính cực nặng, ngàn năm hiếm gặp, đó là số mệnh đại hung, tổn thương bản thân và cả những người xung quanh.

Để giúp cho Shenhe bình an trưởng thành và không liên lụy người vô tội, các tiên nhân đã dùng sợi dây đỏ để thi triển thuật trói hồn lên người cô.

Trói chặt tai họa và sát khí trên người cô ấy, nhưng cũng đồng thời giam cầm rất nhiều cảm xúc con người của Shenhe.

Từ đó về sau, những việc vặt vãnh càng lúc càng khó dậy sóng trong lòng Shenhe, những việc mà người đời chú trọng chẳng qua chỉ là bụi trần trong mắt cô ấy mà thôi.

Nhân tính ngày càng mờ nhạt, làm cho cô trông giống như một bức tượng xinh đẹp thiếu đi thất tình lục dục.

Nhưng điều khiến người ta không khỏi ngạc nhiên, chính là khi tiếp xúc với nhà lữ hành phương xa ấy, Shenhe đã dần cảm nhận được…

Thứ tình cảm xa lạ đã lâu ngày không xuất hiện lại đang dần dần trỗi dậy, như là một thứ gì đó trong vận mệnh sâu thẳm bắt đầu lay chuyển.

Có lẽ đúng như Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân đã nói, mệnh do trời định, vận do người viết. Câu chuyện của Shenhe và thế gian này, có lẽ vẫn chưa đi đến hồi kết…

Toái Điền Bạch Ngọc Lược

Mở sau khi cấp yêu thích đạt cấp 4.

Shenhe ban đầu cũng có một mái tóc đen.

Khi mới được đưa đến Hổ Lao Sơn, cô ấy cả ngày không nói một lời, điều duy nhất muốn làm chỉ là leo lên vách núi, thơ thẩn ngắm nhìn biển mây.

Cũng may khi mệt còn biết nằm ngủ, khi khát cũng biết uống sương mai, khi đói biết hái Thanh Tâm để ăn.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân thấu hiểu điều này, nhưng chưa hề làm phiền Shenhe, mà dùng tiên thạch để làm thành một chiếc Toái Điền Bạch Ngọc Lược tặng cho cô ấy.

Lưu Vân nói với Shenhe rằng, sau này nếu muốn cắt đứt phàm duyên, bước vào tiên môn, thì dùng chiếc lược ngọc này để chải tóc ba lần, xem như là lễ bái sư.

Shenhe đã làm theo mà không hề do dự. Kể ra cũng lạ, lược ngọc chải qua lần đầu, mái tóc đen đó đã kết thành một tầng sương bạc.

Lược ngọc chải qua lần hai, mái tóc đã bạc đi quá nửa.

Lược ngọc chải qua lần ba, đã là cả đầu bạc trắng.

Giờ đây, Shenhe vẫn mang theo chiếc lược đó bên người, xem như chứng nhân cho tiên duyên của bản thân.

Thời gian dài tu luyện, cô ấy cũng sớm lĩnh ngộ được hàm ý của ba lần chải tóc đó, chính là:

Một chải xóa đi ưu sầu, hai chải vô hỷ vô bi, ba chải bạc đầu không hối hận.

Vision

Mở sau khi cấp yêu thích đạt cấp 6.

Ít ai biết được, trong hang động năm xưa, đứa bé gái bị cha mình xem như tế phẩm đó đã dựa vào sức lực của chính mình để chiến đấu mấy ngày mấy đêm với ma vật như thế nào.

Shenhe tuy sinh ra trong gia tộc trừ ma, nhưng cô ấy chưa từng học được bất kỳ pháp thuật trừ ma nào từ người cha điên loạn của mình.

Cũng như những đứa trẻ ngây thơ cùng tuổi khác, cô bé chưa từng phải một mình đối mặt với những nguy hiểm của cuộc đời.

Nhưng trong cái hang tối đen như mực đó, trong tình cảnh tuyệt vọng khi mất đi sự bảo vệ của cha mẹ, khi phải đối mặt với sự phản bội của thân tình, Shenhe đã lột xác.

Như quẻ bói của Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân đã thể hiện, sự cuồng sát, tính khát máu và quật cường đang ngủ sâu trong số mệnh của Shenhe đã đồng thời thức tỉnh trong cùng khoảnh khắc đó.

Sức mạnh đó như một tấm khiên và thanh kiếm vô hình, bao bọc lấy cơ thể yếu đuối của một bé gái.

Chúng ban cho cô gái ấy sức mạnh, gắn thêm răng nanh cho cô, cho phép cô tấn công ma vật đê hèn trước mặt, thề sẽ xé nát bọn chúng để chứng minh rằng bản thân cô mới là ác quỷ tàn bạo nhất trong bóng tối.

Liên tục mấy ngày, liều mạng chiến đấu không ngơi nghỉ. Thợ săn và con mồi liên tục đổi vai cho nhau, thế trận ngang ngửa không hề nghiêng về phe ai…

Trong khoảnh khắc sinh tử, thần linh đã để mắt đến bé gái phi thường ấy.

Một thứ sáng bóng rơi vào tay Shenhe, cán cân đã hoàn toàn nghiêng về phía cô, thắng bại đã định.

Ánh sáng của băng giá thắp sáng cả hang động tăm tối, như ánh dương soi rọi con đường phía trước.

Trước đây, nó dẫn đường cho Shenhe thoát khỏi số mệnh đau khổ; Sau này, nó dẫn đường cho Shenhe hòa nhập lại với trần thế.

Lồng tiếng

Lần đầu gặp mặt…
Tôi tên Shenhe, có số mệnh cô sát, dễ tổn thương đến người bên cạnh, tiên nhân dặn dò phải dùng sợi dây đỏ này để trói hồn, khống chế sát niệm. Nếu bạn không sợ đồng hành cùng tôi… Tốt lắm, hãy đưa tay ra đây.

Nói chuyện phiếm – Mái ấm
Mái ấm của nhân gian là một sự xa xỉ, tôi đã sớm quen với việc làm bạn với núi sông và muôn thú rồi.

Nói chuyện phiếm – Khẩu quyết
Hồi hướng chính đạo, bảo thân hộ mệnh…

Nói chuyện phiếm – Đao kiếm vô tình
Đao kiếm vô tình, sức mạnh của dây đỏ cũng có giới hạn, cho nên tôi mới không thích nơi đông người.

Khi trời mưa…
Theo cách của người phàm, lúc này… nên che dù đúng không?

Sau cơn mưa trời lại sáng…
Thời tiết đã tốt hơn rồi, tôi cũng rất vui. Hy vọng không ai đến làm phiền… Nếu có thì khiến họ biến mất là được rồi.

Khi có sấm sét…
Đóng băng ma vật tại chỗ, sấm sét đánh xuống là sẽ giải quyết chúng trong nháy mắt, với cũng không làm bẩn y phục.

Gió lớn quá…
Ừm… Sư phụ thích nhất là gió lớn trên Khánh Vân Đỉnh.

Chào buổi sáng…
Chào buổi sáng. Sương mai rất ngọt, có muốn tôi chia cho một ít không?

Chào buổi trưa…
Nếu mà buổi trưa quá buồn ngủ thì thử ngồi thiền tịnh tâm xem, rất hiệu quả đó.

Chào buổi tối…
Không biết bạn thích ánh đèn chốn nhân gian hơn, hay là ánh trăng giữa núi rừng nhỉ?

Chúc ngủ ngon…
Hãy yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi ngủ không sâu đâu, có động tĩnh gì tôi sẽ kiểm tra thay bạn.

Về bản thân Shenhe – Bản năng
Rèn luyện bản thân, tu luyện phương thuật, đó đều là bản năng, phải bảo vệ chính mình thật tốt. Tôi chả có tấm lòng cứu rỗi chúng sinh đâu, trừ gian diệt ác chỉ là tiện tay mà thôi, không cần cám ơn.

Về bản thân Shenhe – Khác loài
Người nhận ân huệ từ tôi thì gọi tôi là tiên nhân, người bị tôi trừng phạt thì gọi tôi là ma nữ… Hừm… bất luận là tiên hay ma, cũng đều khác loài với con người mà thôi…

Về chúng ta – Đối nhân xử thế
Tôi ít khi xuống núi, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Khi xảy ra xung đột, tôi luôn xử lý theo cách của mình. Nhưng mà, nếu bạn thấy không thỏa đáng, hãy cứ nói với tôi, dù cho không hiểu thì tôi cũng nghe theo bạn.

Về chúng ta – Dây đỏ
Sư phụ ban cho tôi sợi dây đỏ là để trấn áp tâm tính, nhưng những ngày này cùng bạn tu luyện, tôi mới lĩnh ngộ được mấu chốt quan trọng, và cách điều khiển sức mạnh cũng tự tại hơn… Bạn mới chính là sợi dây đỏ có thể trói chặt tôi. Nếu bạn hiểu được tình cảm này, xin hãy ở lại bên cạnh tôi.

Về Vision…
Hóa ra viên đá lấp lánh này gọi là Vision sao? Hả… hữu duyên mới được, vô duyên sẽ mất. Vậy sau này nếu như duyên số đã tận, thì nó cũng sẽ lụi tàn phải không.

Có gì muốn chia sẻ không…
Tà ma dễ đuổi, tâm ma khó trừ. Nếu bản thân không buông bỏ được chấp niệm thì tiên pháp phương thuật cũng không thể cứu vãn.

Những kiến thức thú vị…
Tại sao hay nói rằng “tuyết đầu mùa rất lãng mạn”? Ngọn núi kia ngày nào cũng có tuyết, vậy thì ngày nào mới được tính là tuyết đầu mùa? Tôi không hiểu được, hãy giải thích cho tôi đi.

Về Ningguang…
Tiền tài của con người, chẳng có tác dụng gì với tôi. Thế nhưng khi vào tay của Ningguang thì nó lại có thể giải quyết được những vấn đề mà đao kiếm cũng không làm được. Cô ấy có thể nắm vững quy tắc của nhân gian, nhìn thấu lòng người… Sư phụ nói, những điều này cả tiên nhân cũng không làm được. Cho nên tôi rất khâm phục cô ấy.

Về Beidou…
Khi ở cùng cô ấy, tôi không cần phải chú trọng lễ tiết, nói chuyện cũng không cần phải suy đoán ngụ ý, làm tôi thấy rất thoải mải. Chỉ là… bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có người, nghe nói trên thuyền còn có rất nhiều thuyền viên… Tôi phải đi cùng với bạn thì mới có thể ứng phó được với hoàn cảnh đông người như vậy.

Về Yun Jin…
Cái mà Yun Jin hát… gọi là “kịch Liyue” phải không? Tôi rất thích loại hình nghệ thuật này. Không cần đích thân gặp mặt cũng hiểu được sự tích của họ. Nếu như sau này cô ấy đưa bạn vào kịch, đó nhất định sẽ là một câu chuyện vô cùng tuyệt vời, tôi rất mong chờ đó.

Về Ganyu…
Tôi nghe được khá nhiều câu chuyện về cô ấy từ chỗ sư phụ… hình tượng của cô ấy trong lòng tôi khác xa so với thực tế. Yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Mà nói chứ, không ngờ công việc của cảng Liyue lại bận rộn như thế… Xem ra muốn hòa nhập vào nhân gian cũng phải trả một cái giá nhất định nhỉ.

Về Chongyun…
Thật không ngờ trên đời này tôi… vẫn còn có “quan hệ huyết thống”. Nếu cậu ấy có gặp khúc mắc gì trong việc tu hành thì tôi hứa sẽ giải đáp, nhưng phải mời cậu ấy lên núi mới được. Cả nhà của cậu ấy quá đỗi nhiệt tình, tôi không biết phải từ chối làm sao cho hợp lễ nghĩa…

Về Xingqiu…
Tôi từng thấy hắn kề sát bên tai bạn không biết nói gì. Nếu hắn dám uy hiếp bạn, tôi nhất định sẽ khiến hắn phải… Hả? Chỉ là nói đùa giữa bạn bè với nhau thôi sao? Thật chứ…

Về Zhongli…
Vị tiên sinh đó tự xưng là người phàm, nhưng lại rất thân thiết với tiên nhân như sư phụ. Sư phụ từng nói, nếu có gặp anh ấy ngồi thưởng rượu ở ghế đá trước phủ tiên thì đừng nên làm phiền, hãy để anh ấy ngồi yên tĩnh một mình. Tôi đã làm theo.

Về Baizhu…
Dược thảo của anh ấy có chất lượng rất tốt, con người anh ấy cũng hòa nhã chu đáo. Hoàn toàn trái ngược với con rắn đeo trên cổ… Yên tâm, tôi không động thủ đâu, tôi chưa đến nỗi đi chấp nhất với một con rắn.

Về Hu Tao…
Khi cô ấy đi dạo ở khu rừng núi lân cận, thường hay hát một bài nghe rất kỳ quặc. Dần dà, tôi đã nghe hết được trọn vẹn cả bài. Khi nghe quen tai rồi tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà tôi không cảm thấy khó chịu.

Về Xiao…
Trong ấn tượng của tôi thì anh ấy không thích nói cười. Gần đây gặp anh ấy, tuy vẫn trầm tư như cũ, nhưng hình như đã thả lỏng hơn trước nhiều rồi. Có lẽ anh ấy đã quen biết với một người tốt nào đó chăng.

Muốn tìm hiểu Shenhe – Điều thứ 1
Xin đừng quan tâm cách xưng hô của mọi người đối với tôi, tôi không phải tiên nhân, cũng không có thần thông gì cả. Được sinh ra trong một chi thứ của gia tộc trừ ma, lớn lên ở vùng núi cách xa cảng Liyue, tôi chỉ có thể xem như một đệ tử của tiên gia, chỉ thế mà thôi.

Muốn tìm hiểu Shenhe – Điều thứ 2
Khi gặp phải những người ác ý sinh sự, mọi người dường như đều chọn cách đứng ra nói lý lẽ thuyết giáo, nhưng tôi không hiểu lắm. Rõ ràng có thể chọn cách diệt cỏ tận gốc đám ác nhân chặn đường sinh sự, tâm địa bất chính này, tại sao phải phiền phức thuyết giảng như vậy chứ?

Muốn tìm hiểu Shenhe – Điều thứ 3
Tôi đi theo nhiều vị tiên gia để tòng sư, tịnh tâm tu luyện. Khi tu vi dần tăng lên, họ không còn dạy tôi các thuật thức mới nữa, mà đổi thành dạy tôi cách kiềm chế sát niệm. Đừng căng thẳng… những chuyện như đào nguyên cái hố sâu, hay bứng cây liền rễ thì chỉ xảy ra trong rừng núi cách xa nơi sinh sống của con người thôi, chưa từng liên lụy đến sinh mạng vô tội nào cả. Hơn nữa, giờ đây tôi cũng có thể tự khống chế bản thân rồi.

Muốn tìm hiểu Shenhe – Điều thứ 4
Cha tôi muốn dùng máu thịt của tôi để đổi lấy sinh mạng cho mẹ. Kể từ khi bị ông ấy vứt ở hang động, tôi đã từng mong ngóng ông ấy quay lại cứu tôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày… tôi đã lấy hết sức lực để chiến đấu với ma vật, mãi cho đến khi ngã quỵ vẫn không chờ được ông ấy quay lại. Tôi không biết, rốt cuộc là do tôi có số mệnh cô sát nên mới bị vứt bỏ, hay là do số mệnh quá trắc trở đã khiến tôi sinh ra nguồn sát khí này?

Muốn tìm hiểu Shenhe – Điều thứ 5
Có một lần, tôi lén sư phụ để trốn xuống núi, quay về thôn làng xưa, nhưng phát hiện ra thôn làng xưa giờ đã bị bỏ hoang, cha cũng đã qua đời từ lâu. Tôi đột nhiên hiểu rằng, duyên phận giữa tôi và người chung huyết thống giờ đã hoàn toàn chấm dứt. Chuyện quá khứ canh cánh trong lòng sẽ mãi mãi không còn gì để nói nữa. Từ hôm đó, tôi đã vứt bỏ mọi thứ của nhân gian… mãi cho đến khi gặp được bạn.

Sở thích của Shenhe…
Điểm cốt lõi của ngồi thiền chính là “Tịnh”, cần phải buông bỏ tạp niệm, dùng cơ thể để cảm nhận hơi thở xung quanh, nó sẽ giúp tôi nhanh chóng trở về với bản ngã. Nghe sư phụ nói, khi tu vi đạt đến cảnh giới đủ cao, sẽ không cần phải câu nệ tư thế ngồi thiền, tiên nhân dù đang đứng cũng có thể thiền… Tôi vẫn còn kém xa lắm.

Phiền não của Shenhe…
Sợ sẽ mất đi người quan trọng, muốn cứu giúp người quan trọng… Tâm trạng này sẽ khiến tim tôi như thắt lại, trước đây tôi chưa từng gặp qua. Đây là sự quấy nhiễu, nhưng… cũng là gửi gắm.

Món ăn yêu thích…
Khi xuống núi tôi đã thử rất nhiều món ăn, nhưng không nhớ lắm hương vị. Duy chỉ có bát mì mà tôi từng ăn trước đây lúc còn ở nhà là mãi mãi không sao quên được… Không nên nhớ mới đúng, không nên nhớ mới đúng…

Món ăn ghét…
Thảo dược nhai quá lâu chỉ còn lại vị đắng và vị chát… Tu hành nhiều năm, tôi sớm đã quen với những giới luật thanh quy này. Các tiên nhân sao? “Tiên nhân sẽ không bị những thứ phàm tục của nhân gian ngăn cản việc tu hành, nên có thể thoải mái ăn đủ thứ món.”… Đây là lời mà sư phụ đã nói.

Sinh nhật…
Tôi nghe nói sinh thần là một ngày đáng để ghi nhớ, mọi người sẽ tặng quà để chúc mừng cho người đó. Những vật ngoài thân, tôi không hiểu lắm. Cảnh đêm trên trời là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy trong núi rừng. Tôi sẽ đóng băng mặt hồ thành tấm gương sáng, để mây trôi và ánh sao phản chiếu trước mặt bạn, cùng bạn mừng sinh thần… Hy vọng bạn sẽ thích.

Cảm giác đột phá – Khởi
Sức mạnh mà tôi có thể điều khiển… lại mạnh hơn rồi.

Cảm giác đột phá – Thừa
Nếu như sư phụ biết, e rằng sẽ bắt tôi buộc thêm mấy sợi dây đỏ nữa…

Cảm giác đột phá – Chuyển
Những ngày này, thời gian tôi bế quan tu luyện có giảm bớt, nhưng tu vi lại bất giác tăng thêm… Ừm, có lẽ chỉ khi ở cùng bạn mới có thể làm được.

Cảm giác đột phá – Hợp
“Tâm vô tạp niệm, sẽ được siêu nhiên”, trước đây tôi đã nghĩ vậy. Sau khi trải qua nhiều chuyện mới hiểu, chỉ khi trong lòng có vương vấn, mới có thể thức tỉnh mong muốn bảo vệ, để sức mạnh… trở nên có ý nghĩa hơn.

Kỹ năng nguyên tố I
Nghe lệnh!

Kỹ năng nguyên tố II
Hiện!

Kỹ năng nguyên tố III
Xuất hồn!

Kỹ năng nguyên tố IV
Luyện khí hóa thần!

Kỹ năng nguyên tố V
Ý sinh băng thân!

Kỹ năng nguyên tố VI
Phó quân chân hình!

Kỹ năng nộ I
Thiên chân sắc tấu!

Kỹ năng nộ II
Hàn băng biến thần!

Kỹ năng nộ III
Y luật phụng hành!

Mở rương I
Đây chính là bảo vật của nhân gian ư.

Mở rương II
Có khác gì với pháp bảo của tiên nhân không?

Mở rương III
Những thứ này… nên dùng vào đâu nhỉ?

HP thấp I
Đừng trách ta…

HP thấp II
Ta không cam tâm…

HP thấp III
Cần phải… tiêu diệt!

Ngã xuống I
Khó thoát… số mệnh…

Ngã xuống II
Thời khắc đã đến…

Ngã xuống III
Kiếp sát là tai ương…

Chịu đòn thường I
Không có tiền đồ.

Bị trọng kích I
Đừng hòng!

Bị trọng kích II
Đừng hối hận!

Vào đội I
Tác chiến đồng đội… nghĩa là gì?

Vào đội II
Đã hiểu, đứng ở đây là được phải không.

Vào đội III
…Lắng nghe mệnh lệnh.

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN MỚI NHẤT TẠI: https://genshinimpactmobile.com

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *